La Història del Bihotz Gaztea

Des de 1967

La Societat Cultural BIHOTZ GAZTEA és una de les més antigues de Santurtzi. Fou fundada com a tal el 18 de Novembre de 1.967. Posteriorment diferents grups d’amics que s’hi reunien per posar en pràctica les seves aficions foren integrant-se a la societat, fent aparèixer les seccions que han anat conformant BIHOTZ GAZTEA.

Als seus inicis, la Societat s’anomenà “Joventuts Parroquials”, ja que les primeres reunions tingueren lloc a la parròquia Verge del Mar, situada a Mamariga, comptant amb la col·laboració del rector. Després, com a Societat, s’anomenà “CORAZÓN JOVEN BIHOTZ GAZTEA”, ja que no era possible el nom únicament en èuscar donada la censura que existia a Euskal Herria.

Paral·lelament, es considerà la possibilitat de tramitar la seva legalització civil mitjançant la via de la Llei d’Associacions. Després d’obtenir l’autorització del rector per utilitzar els locals annexos a l’església com a domicili social i la redacció de l’acta fundacional i dels estatuts, la SOCIETAT CULTURAL COR JOVE BIHOTZ GAZTEA fou legalitzada pel Govern Civil el 16 de Març de 1.968.

Passats els mesos, les seccions augmentaren i els locals existents esdevingueren insuficients per cobrir la demanda existent. Es buscaren locals propers a la zona on la Societat havia donat els seus primers passos, però al no ser possible, es va recórrer a una zona més cèntrica, però propera a Mamariga. Els locals que té actualment el BIHOTZ GAZTEA foren inaugurats el dia 6 de Juliol de 1969 i són al carrer Joan XXIII, 1 de Santurtzi.

Seccions

Seccions actives:

Sections already disappeared:

  • Street animation (Mingotsa)
  • Academy of Music
  • Carton Band
  • Moto-Club
  • Txalaparta
  • Orfeon
  • Rondalla
  • Txistu
  • Soka-Tira
  • Cycling