El Txoko

Normes

La societat té un local social que compleix les funcions de txoko. Disposa de cuina i menjador, permetent la celebració de dinars, berenars o sopars fins a un màxim de 30 persones.

Per a la seva utilització és necessària la reserva per part d’un soci, el qual serà responsable del bon funcionament i utilització del local així com de complimentar el FULL DE LIQUIDACIÓ i abonar l’import de les despeses al responsable del txoko, segons estableixen les llistes de preus col·locades al Txoko.

Reserves

Per a reservar, recollir claus i entregar el Full de Liquidació és necessari passar qualsevol dijous pels locals de la Societat, de 18 a 20h, on l’atendrà la persona encarregada del txoko.

També es poden fer reserves per telèfon al 94 483 69 46, tot i que estaran sempre subjectes a la confirmació per part de la persona encarregada del txoko.

No s’atendran reserves per correu electrònic.

Preus

La quota d’utilització és d’1,20 eur per persona en dinars i sopars. En cas de sol·licitar el Server de neteja, a aquesta quantitat s’hi sumaran 1,50 eur més. Els menors de 12 anys estan exempts d’aquest pagament, excepte si es sol·licita el servei de neteja. Els berenars paguen una única quota de 6 eur, independentment del nombre de persones.