O Txoko

Normas

A sociedade ten un local social que cumpre as función de txoko. Dispón de cociña e comedor. Permitindo a celebración de comidas, merendas ou ceas con capacidade para 30 persoas.

Para a sua utilización fai falla unha reserva por parte dun socio, o cal sera o reponsable do bon funcionamento e uso do local así como de encher a FOLLA DE LIQUIDACIÓN e pagar o importe dos gastos o responsable do TXOKO, segundo se establece nas listas de precios colocadas no Txoko.

Reservas

Para reservar, recoller chaves e entregar a Folla de Liquidación fai falla pasar calquer xoves de 18 a 20 horas polos locais da Sociedade, onde atenderá a persoa encargada do txoko.

Tamén se poden facer reservas por teléfono no 94 483 69 46. pero estas sempre estaran suxeitas a confirmación por parte da persoa encargada do Txoko.

Non se atenderan reservas por correo electrónico.

Prezos

A cota de utilización e de 1.20 eur por persoa en comidas e ceas. A isto sumaránselle outros 1,5 eur no caso de ter solicitado servizo de limpeza. Os mais pequenos de 12 anos quedan fora da devandita cota, ainda que si pagarán o servizo de limpeza. As merendas pagan unha soa cota de 6 eur con independenza do numero de persoas.